Chytré telefóny, leniví ľudia a možné riešenie v podobe slovenského eDetoxu

Chytré telefóny, leniví ľudia a možné riešenie v podobe slovenského eDetoxu
Zdravé telo

Zdravá strava. Zdravý spánok. Zdravé telo. Vlasy. Zuby… 
Je toho plný internet.

Ale čo zdravá duša? Prečo je starostlivosť o našu vnútornú harmóniu, o naše vnútorné ja, o hlas nášho srdca opomínanou hodnotou v rebríčku priorít? Možno je na príčine fakt, že ide o nemerateľnú veličinu, ktorú navyše navonok (väčšinou) ani nie je vidieť. Naproti tomu všetky pre nás dôležité atribúty zdravého fyzického života sa dajú vyčísliť, odmerať, odvážiť, vyhodnotiť. Duševné zdravie je nemerateľné, pretože je odrazom vnútorného života jednotlivca a všeobecného prežívania pocitov šťastia.


Nad tým, čo nám priniesla ale i vzala moderná doba sa zamýšľajú Vasilija Jovanovič a Rebeka Farkašová zakladateľky eDetox – projektu, ktorý je na Slovensku prvým svojho druhu.

O svoje duševné zdravie by sme sa mali starať najmä teraz, v období rozmachu moderných technológií a internetu. Internet vtrhol do našich životov bez varovania s rýchlosťou a silou orkánu. Absolútny boom nastal pred dvadsiatimi rokmi, keď sa začali predávať prvé smartfóny.

Kým vtedy patrili skôr do výbavy firemných užívateľov, v súčasnosti ich vlastní vyše 2.3 mld. ľudí na celom svete. A o dva roky by to malo byť až 5.6 mld.
Dnes žijeme v dobe, keď sa všetko počíta. Počet lajkov na sociálnych sieťach, počet krokov v aplikácii, počet skonzumovaných kalórií, počet úderov srdca. Všetko chceme mať pod kontrolou. Aj milovaného partnera, ktorého sledujeme pomocou aplikácie dňom i nocou…

Bez mobilu ani na krok.

Crackberry syndrome

K tejto nutkavej potrebe mať všetko a všetkých „pod palcom“ prispieva aj fakt, že informácie máme k dispozícii takmer okamžite. A to vedie mnohých k mylnému presvedčeniu, že dokážu ihneď vyriešiť každý problém, že bleskurýchlo nájdu správnu odpoveď na každú otázku a všeliek na všetky sociálne problémy. Odpojenie sa od internetu na niekoľko dní alebo čo i len na pár hodín môže u jednotlivca vyvolať pocit neistoty, strachu a viny. Psychológovia tento stav nazývajú crackberry syndrome.

Netradičný teambuilding s príznačným názvom eDetox

Nadmerné užívanie mobilných telefónov, počítačových hier, internetu a elektronických zariadení spôsobuje modernú nelátkovú formu závislosti, ktorá má už aj na Slovensku svojich prvých liečených pacientov. Na rozdiel od gamblerstva alebo závislosti na návykových a psychotropných látkach je liečba tohto druhu závislosti odlišná tým, že pacienti bezpodmienečne potrebujú počítač a mobilný telefón pre normálne fungovanie v živote či v práci. Preto sa musia naučiť používať elektronické zariadenia efektívne, aby sa nestali ich otrokmi. S týmto cieľom vznikol na Slovensku jedinečný teambuildingový projekt eDetox, ktorý používanie internetu nezakazuje, ale učí ľudí, ako ho dobrovoľne obmedziť či výnimočne sa ho dočasne vzdať.

Autorky projektu eDetox

Psychologičky Vasilija Jovanovič a
Rebeka Farkašová ponúkajú Slovákom prevenciu elektronickej závislosti. Zvolili formu teambuildingu, ktorá je mladým ľuďom ako aj zamestnancom v produktívnom veku určite príjemnejšia ako návšteva odborníka na závislosti.

Riešenie aj pre menších “závisláčikov”

Hrozbe nelátkovej formy závislosti sú vystavení nielen dospelí, ale najmä deti. Dôverčivé detské duše túžiace po hre a zábave sa ľahko zamotajú do zradných osídiel počítačových hier či herných aplikácií v mobilných telefónoch. Špeciálne pre školákov vo veku 7-14 rokov vytvoril eDetox letný táborový projekt Áno letu bez netu so zameraním na elektronický detox detí.

Vo svete už majú s elektronickou detoxikáciou viacročné skúsenosti s pozitívnymi výsledkami, ktoré sa prejavujú najmä v zlepšení duševného zdravia a emocionálnej pohody. Počas teambuildingov sú účastníci neraz prekvapení, koľko voľného času zrazu získali, keď obmedzili používania smartfónov a počítačových hier. Mnohí si kladú otázku: Čo s ním? Ako naložiť s časom, aby som sa nezačal nudiť a znovu neskĺzol do lákavej pasce virtuálnej reality? Po absolvovaní eDetoxu a osvojení si jednoduchých zásad „prvej pomoci“ takéto krízové situácie bez problémov zvládnu.


Technológie nás robia hlúpejšími, pretože nás oberajú o dar, o právo na samostatné myslenie a nútia nás k tomu, aby sme „outsoursovali svoje mozgy do cloudu.


Bill Keller

Budeme čoraz hlúpejší?

Ľudstvo slepo nastúpilo na neprebádanú cestu digitálnych technológií, pričom nikto nedokáže odhadnúť, čo s nami spôsobí informačný hlad zakódovaný na končekoch prstov každého jedinca. Bývalý hlavný redaktor  New York Times a šéf analytického The Marshall project-u Bill Keller tvrdí, že „technológie nás robia hlúpejšími, pretože nás oberajú o dar, o právo na samostatné myslenie a nútia nás k tomu, aby sme „outsoursovali svoje mozgy do cloudu.“ No zároveň si uvedomuje, že cesta späť už nie je možná. Žijeme v čase, keď zahlcujeme svoj mozog kvantom informácií, ktoré pre svoju existenciu ani nepotrebujeme. Naša duša chradne. Mnohí už nepociťujú potrebu spoznávať veci do hĺbky – uspokoja sa s povrchným. Vytráca sa túžba po hlbokých pocitoch. Vyšumelo z nás prianie po tvorení a činoch. Čo bude s ľudstvom ďalej, nedokáže predvídať nik… Stojíme na prahu spoločenskej evolúcie bez jasného smerovania…

Viac o projekte eDetox na http://www.edetox.sk

Za článok ďakujeme autorkám projektu eDetox:
Vasilija Jovanovič a Rebeka Farkašová

O Anežka Palajová

webová dizajnérka, wordpressáčka, blogerka, fanúšička alternatívnych metód v liečení a zdravého životného štýlu a mama dvoch úžasných bytostí