Čo v skutočnosti znamená nálepka „NATURAL“?

Čo v skutočnosti znamená nálepka „NATURAL“?
Zdravé telo Zdravo a chutne

Momentálny trend žiť zdravšie a chrániť seba aj prírodu pred škodlivými látkami nás vedie k tomu, aby sme sa vracali k prírodným teda naturálnym produktom.

Slovo naturálny (prírodný) na obaloch kozmetiky a potravín nás navádza k tomu, aby sme uverili, že daná vec je produktom prírody a za kvalitný a prírodný produkt, sme si často krát ochotní aj priplatiť v dobrej viere v to, že je pre nás zdravší. Sama som bola presvedčená o tom, že táto nálepka zabezpečuje to, že kupovaná vec, je naozaj čistý produkt prírody. Jedna Američanka, však, vo svojom videu spomenula, že slovo natural neznamená úplne to, čo si pod ním väčšina z nás predstavuje a môže ísť len o marketing. Zaujalo ma to a našla som si o tom viac. Je to teda naozaj len marketingový ťah, alebo to označenie má aj svoje opodstatnenie?

Správa potravín a liečiv (ang. Food and Drug Administration) definuje, že označenie natural sa môže používať na produktoch, ktoré neobsahujú pridané farbivá, umelé arómy ani syntetické látky. Ako aj ďalej uvádzajú, je však ťažké určiť, kedy sa môže na potravine použiť označenie naturálny, a to hlavne kvôli tomu, že sa predpokladá, že daná potravina sa musí nejako spracovať a teda už nie je produktom prírody. Hrozí, že na takýchto produktoch môžu byť použité pesticídy, alebo že potravina prešla pasterizáciou, či ožarovaním, keďže tu neexistuje usmernenie, ktoré by sa týkalo metód spracovania potravín.

Sú isté obmedzenia na to, kedy sa dá na potravine použiť označenie naturálny, avšak tieto obmedzenia nie sú vôbec také prísne, ako by sa mohlo očakávať. Tento termín je zavádzajúci a je preto na zvážení každého z nás, či sme ochotní priplácať si za takto označené produkty. Ak nájdeme takto označené potraviny, je dobré sa pri najmenšom informovať o metódach spracovania a na základe toho sa rozhodovať, či produkt kúpiť alebo nie. Ja pevne verím, že existujú výrobcovia, ktorým nejde len o zisk a sú naozaj poctiví a prvoradá je pre nich kvalita, pozitívny vzťah k prírode, ako aj k nášmu zdraviu. Takýchto predajcov však treba hľadať, lebo ich je ako šafránu.

 

Za článok ďakujeme Viktórii Bartkovej upratajsi.ml