Krátko o meditácii

Všetci chápeme, čo znamená život, ak by sme ho však mali opísať jednou či dvomi vetami, mali by sme problém. Ako opísať niečo, čo je absolútne zrejmé a pritom nesmierne komplexné? Podobné je to aj s meditáciou. Meditácia je veľmi účinný spôsob sebapoznania a v tom najširšom možnom význame tiež sebaliečenia. Sama o sebe je veľmi jednoduchá, nevyžaduje žiadne pomôcky, […]