Krátko o meditácii

Krátko o meditácii
Zdravé telo

Všetci chápeme, čo znamená život, ak by sme ho však mali opísať jednou či dvomi vetami, mali by sme problém. Ako opísať niečo, čo je absolútne zrejmé a pritom nesmierne komplexné?
Podobné je to aj s meditáciou. Meditácia je veľmi účinný spôsob sebapoznania a v tom najširšom možnom význame tiež sebaliečenia. Sama o sebe je veľmi jednoduchá, nevyžaduje žiadne pomôcky, špeciálne prostredie. Jej pravidelné praktizovanie pritom výrazne skvalitňuje život vo všetkých oblastiach.

Meditácia, alebo inak, stíšenie sa a ponorenie sa do svojho vnútra má nesmierne pozitívny vplyv na zdravie. Už niekoľko minút denne, ktoré budete týmto spôsobom venovať samým sebe sa veľmi pravdepodobne prejaví:

  • lepším zvládaním stresu a úzkostí
  • silnejšou intuíciou
  • výraznejšou kreativitou
  • kultivovaním stravovacích návykov (iným slovom schudnutím)

  • znížením krvného tlaku a v mnohých ďalších viac či menej merateľných oblastiach. (1)

Známy americký režisér David Lynch sa meditáciám venuje takmer 40 rokov. Medituje pravidelne dvakrát denne, vždy približne 20 minút. Sám hovorí, že meditácia sa stala zásadnou pre celú jeho filmovú tvorbu, maľovanie a iné oblasti života. Čím ďalej, tým viac si užíva to, čo robí. Ako sa mu zintenzívňuje intuícia, rastie jeho radosť zo života a vytráca sa z neho negativizmus. (2)

To znie povzbudivo, však? Ako teda začať? Pre začiatok si skúste pre seba vyhradiť 5-10 minút denne, kedy budete iba sami so sebou. Obdobie dňa nie je rozhodujúce, bolo by však lepšie, ak by sa často nemenilo. Pomôže Vám to vytvoriť si Váš pravidelný meditačný rituál. Tiež je vhodné pohodlné oblečenie, ktoré Vás nebude rozptyľovať. Sadnite si do pohodlného sedu, zatvorte oči. Pre začiatok pomôže, ak sa sústredíte na svoj dych.
V meditácii sa, napriek jej jednoduchosti, môžete zdokonaľovať celý život. V tom je jedno z jej pozitív, s najväčšou pravdepodobnosťou sa Vám nezunuje a bude Vás baviť čoraz viac. Sledujte nás a v niektorom z budúcich článkov Vám ponúkneme rôzne možnosti meditácie.

Použité zdroje:

1. Why meditation is better than taking pills. Dostupné na: http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/the-amazing-health-benefits-of-meditation-2

2. David Lynch. Velká ryba (meditace, vědomí a kreativita), vydalo Dokořán 2007.

Obrázok: True Happiness InnerPeace 1. www.freeimages.com